Речник на българската литература след Освобождението

автори

Литературен клуб | Речник на българската литература след Освобождението | А

 

 

Кева Апостолова

         Кева Апостолова е родена на 7 август 1946 г. в гр. Монтана. Автор е на десет поетични книги - „Орбити в мен“ (изд. „Народна младеж“, София, 1989), „Аз съм“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1994), „Вече съм готова“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1997), „Отворено слънце“ (изд. „ПАН-ВТ“, Велико Търново, 1998), „As sam balgarka/Edna balgarka“ („Издателско ателие Аб“, София, 2002), „Ембриони в слънцето“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2013), „Un texte provisoire“/„Временен текст“, превод на френски Анелия Велева (изд. „L’une &L’autre“, Paris, 2013), „Не пишете повече, аз написах всичко“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2014), „P.S.“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2016), „Хоризонтални стихотворения“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2020). Също е автор на книгите „Театър, театър, театър“ (1998) и „4 пиеси“ (2018). Нейни стихотворения са превеждани и публикувани в литературни издания в Македония, Полша, Унгария, Белгия, Франция.
         Написала е многобройни театрални пиеси, поставяни в България, Македония, Турция, Ню Йорк - САЩ, както и на реализирани телевизионни и радио драми.
         Главен редактор на сп. „Театър“, София.

 

 

         Произведения на Кева Апостолова - https://keva.litclub.bg

 

 

 

 

 

 

©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]